• lek.med. Janusz Sznajder - Specjalista chirurgii onkologicznej
    znany lekarz przycisk
          Szczególnie specjalizuję się w leczeniu :

  • nowotworów piersi – zakres moich umiejętności obejmuje praktycznie całość onkologicznej chirurgii piersi , a więc amputacje wraz z ewentualną rekonstrukcją przy użyciu implantów, ekspanderów lub tkanek własnych, stosuję leczenie oszczędzające metodami onkoplastycznymi (BCT), wykonuję procedurę biopsji węzłów wartowniczych oraz limfadenektomię pachową,
  • nowotworów odbytnicy – przeprowadzam zabiegi różnymi technikami , w zakres których wchodzą operacje :przedniego odjęcia odbytnicy, brzuszno-kroczowego i przezkrzyżowego wycięcia odbytnicy zakres moich umiejętności obejmuje również w części przypadków techniki laparoskopowe
  • nowotworów jelita grubego – wykonuję wszystkie typy resekcji w części przypadków także metodami laparoskopowymi
  • czerniaka – wykonuję procedurę węzła wartowniczego wraz z późniejszą ewentualną limfadenektomią.
  • raka żołądka


 

 

Pozycja

Cena

Konsultacja specjalistyczna

200 zł