Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby.

 

Wzrost konkurencyjności firmy Jomadent poprzez utworzenie sterylizatornii, zakup sprzętu i wyposażenia do nowej siedziby firmy.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007 – 2013r.

 

Beneficjent: Centrum Zdrowia Jomadent Joanna Krukowska sp. z o.o. (dawniej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne Jomadent Joanna Krukowska).

Wartość projektu  600 881,59    PLN

Wartość dofinansowania  360 468,87     PLN

 

W ramach działania – zakup urządzeń dla niepełnosprawnych zakupiono:

 • dźwig osobowy i zamontowano go w nowo-wybudowanym budynku Centrum Zdrowia JOMADENT;

W ramach działania – utworzenie sterylizatorni zakupiono:

 • myjnię-dezynfektor,
 • sterylizator parowy,
 • zgrzewarkę z drukarką i oprogramowaniem;

W ramach działania – budowa infrastruktury Centrum – media technologiczne zakupiono:

 • system kompresorów stomatologicznych,
 • system ssaków do unitów stomatologicznych i klinicznych,
 • zmiękczacz jonowymienny do wody z filtrami;

W ramach działania – wyposażenie gabinetów zakupiono:

 • 5 szt. unitów stomatologicznych dedykowanych dla chirurgii, ortodoncji i endodoncji,
 • ultrasonograf z opcją Dopplera wraz z wyposażeniem;

W ramach działania – zakup sprzętu informatycznego zakupiono:

 • serwer sieci,
 • komputery biurkowe 13 szt,
 • oprogramowanie do obsługi gabinetów i archiwizacji.

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.