mgr Patrycja Niekrasz - Bagnicka
Logopeda, oligofrenopedagog

Zakres świadczonych usług:


- Problemy z mówieniem małych dzieci od ok roku życia.
- Opóźniony rozwój mowy
- Opuszczanie, zastępowanie lub deformacja poszczególnych głosek (seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna)
- Terapia dzieci z autyzmem, zespołem Downa i z obniżoną sprawnością intelektualną.
- Z terapii mogą korzystać dzieci, jak również młodzież i osoby dorosłe