dr n. med. Mieszko Norbert Opiłka - Specjalista Chirurgii Ogólnej

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej Zabrze (Polska) Uzyskany tytuł: LEKARZ

Student Rheinische Friedrich Wilhelms Universität, Wydział Lekarski,Bonn (Niemcy), Socrates-Erasmus
TYTUŁ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH - Wydział Nauk o Zdrowiu ŚUM
Poziom ekspresji genów kodujących białka adhezyjne grupy kadheryn u chorych na raka jelita grubego


Duże doświadczenie zawodowe mimo stosunkowo młodego wieku
Koordynator dużych badań naukowych (doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych)
Autor lub współautor ponad 40 publikacji naukowych i książek (wykaz dostępny na życzenie)
Prowadzenie zajęć ze studentami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i uczelni niepaństwowych


Członek towarzystw:
Towarzystwo Chirurgów Polskich (TChP)
Polskie Towarzystwo Lekarskie (PTL)
European Society of Coloproctology (ESCP)
Polski Klub Przepuklinowy (PKP)
Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej (PTMR)

Współorganizacja i/lub udział w licznych kursach, konferencjach i stażach naukowych
w Polsce i za granicą