Dr n. med. Rafał Zych - diabetolog

Dr n. med. Rafał Zych ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

W 2005 roku uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk medycznych oraz tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w 2010 roku tytuł specjalisty diabetologii. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Jest autorem i współautorem kilku publikacji naukowych oraz uczestniczył w trzech międzynarodowych programach badawczych.

W swojej pracy zawodowej łączy pracę w specjalistycznych poradniach diabetologicznych dla dorosłych z pracą w oddziale chorób wewnętrznych, gdzie od 2005 roku pełni funkcję zastępcy ordynatora. Zajmuje się także endoskopią górnego odcinka przewodu pokarmowego, którą wykonuje od 2000 roku.